Zavolajte nám (Po-Pi 10-17)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobných údajov e-shopu www.devilshop.sk

 1. Spoločnosť FOTION s.r.o., so sídlom Pod Veľkým hájem 1424/9, 153 00 Praha 516,

  identifikační číslo: 24725129

  zapsaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 169070

  (ďalej len "predajca") spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"), tieto osobné údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je potrebné spracovať na odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zmluvy, ak medzi kupujúcim a kupujúcim uzavriete kupnú zmluvu. Takové spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je nezbytné k plnění smlouvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje taktiež za účelom dokazovania zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchování a zpracování osobních údajů je za účelem uvedené výše po dobu 10 let od uskutečnění poslední části plnění podle smlouvy, pokud jiný právní předpis nestanoví uchovávání smluvní dokumentace delší dobu. Takové spracovanie je možné na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení je nezbytné k plnění zákonných povinností a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne na telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zaslané novinky a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Sb., O službách informačnej spoločnosti, ak jej kupujúci neodmietne. Táto správa sa môže kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom odoslať e-mailom alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou FOTION s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracovávajú aj spracovatelé:

  • Poskytovateľ služieb Simplia s.r.o. , sídlom Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5, info@simplia.cz
  • Kupujúci zvolený dopravca, ktorým môže byť: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983; Slovenská pošta, a. s ro, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČ: 36631124; Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, GLS General Logistics Systems Česká republika s.r.o. Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava

   Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. povereníka. Správca je možné kontaktovať na emailovej adrese imakros@email.cz

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.devilshop.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookie, ktoré sú použité na účely:

    • sledovanie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistiky návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkcie webových stránok

  • Sběr cookies za účelom uvedenia vyššie uvedeného môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takové spracovanie je možné na základe oprávneného dôvodu oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky môžu byť použité v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o návštevnosti webových stránok - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača webového prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto výberu na základe oprávneného záujmu správcu námietky podľa čl. 21 Nařízení, které je dostupné v dolní části webových stránek. Vaša námitka bude vyhodnocena bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnost webu budú uchované iba počas nevyhnutne potrebnej doby pre fungovanie webu.
  • Vznese-li návštěvník námietky proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, v takom prípade nemožno zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sú zhromažďované za účelom sledovania návštevnosti webu a vytváranie štatistických údajov o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe, sa posudzujú ako celok a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Shromážděné súbory cookies sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, prevádzka spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosím, na vedomie, že podľa Nařízení máte právo:

  • zrušiť vždy zaslať obchodné sdělení,
  • vznést námitku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
  • požadovať po nás informácie, ktoré spracovávajú vaše osobné údaje,
  • vyžiadajte si u nás prístup k týmto údajom a nechajte ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
  • vyžadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykoneme, ak nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
  • na prenositelnost údajů, pokud jde o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • vyžadovať kopiu spracovávaných osobných údajov,
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.